PRODUKTOVÝ DESIGN, GRAFICKÝ DESIGN, COPYWRITING, KAMPANĚ

primárně na podporu přímé ochrany životního prostředí a etického zacházení se všemi složkami dodavatelského řetězce.

line


KOMUNIKACE, RESPEKT, ALE I FUNKČNOST A JASNÉ SMĚŘOVÁNÍ

Základem spokojené spolupráce je vždy i komunikace. Příjemný tvůrčí proces zaručuje nejlepší výsledek.
Toho se dosáhne nejen respektem jednoho k druhému, ale i k okolí. Celý proces tvorby však musí mít také jasně definovaný finální účel a cesty, kterými ho dosáhnout (jednoduše, smysluplně a použitelně). A to by bez funkčnosti všech kroků a konečného výsledku nikdy nešlo.


line