line

INFORMAČNÍ CEDULE NA GALAPÁGY


Informační cedule navržená jako první krok v kampani na úklid pláží. Turisté jsou nenásilnou formou nabádáni,
aby s sebou při odchodu z pláží vzali alespoň jeden kus odpadu navíc.


Dvoujazyčné (anglicko-španělské) cedule budou instalovány na pěšinkách vedoucích přímo k pláži. Aktuálně se pracuje
na jejich realizaci a propojení se sociálními médii.

© 2020 ZEED / David Vašina