line

MOBILIÁŘ PRO HAZMBURK


Specifický mobiliář vytvořen pro konkrétní a jedinečnou lokalitu hradu Hazmburk.
Sedací prvky a stoly - vytvořeny z kmenů pajasanových stromů. Lokální zdroje - stromy rostly v podhradí (Libochovice) a z různých důvodů byly určeny k vykácení. Ekologie - kvalitní dřevo se neznehodnotilo, ale bylo využito pro něco nového. Design - tvary všech prvků vychází z daných rozměrů kmenů, morfologie a genia loci unikátního prostředí. Návrh a realizace mobiliáře ve spolupráci s vedením hradu a města Libochovice.


realizace
Cíle projektu
Vytvořit z lokálních materiálů exteriérové posezení (recyklace, úspora energie a nákladů). Respektovat atmosféru místa, nestrhávat pozornost na samotný mobiliář, ale doplnit (a zkvalitnit) unikátní prostor. Dbát na odolnost navržených prvků a jednoduchost při výrobě i údržbě. Inspirace - morfologie hradu, tvarosloví skály.

realizace
Vstupní materiál
Většina prvků je realizována z kmenů pokácených v podhradí kvůli statice budov, některé části vznikly recyklací starého vybavení.


realizace
Základní princip
Spodní část je připojena vruty. Sedák či stůl je díky ní v požadované výšce. Část spojená se zemí se může lehce nahradit novou - většina materiálu tak vydrží déle. Celý set navíc působí robustně a jedoduše.
© 2020 ZEED / David Vašina