line

OBOUSTRANNÝ MOTÝLEK


Oboustranný motýlek můžete použít ve světlejší, ale kdykoliv i v tmavší variantě. Styl vázání umožňuje kdykoliv vybrat vhodnější barevnou kombinaci. Motýlek je vyroben ze skořápky kokosového ořechu, která je běžně v Indonésii odpadem. Stužkou je doplněn v ČR.
Oboustranný motýlek je jedním z produktů vytvořených na podporu přímé ochrany mořských želv v Indonésii. Vyrábí je řemeslníci na pobřeží Indonéské části Bornea - v oblasti Berau - za předem domluvenou mzdu. 100% zisku z prodeje v Evropě pak putuje zpět do Indonésie na platy nebo pitnou vodu tamních ochranářů. Více o organizaci zabývající se přímou ochranou mořských želv - www.morskezelvy.cz


Design motýlku využívá obě strany kokosového ořechu - konvexní tmavou i konkávní světlou.
Řemeslníci v Indonésii vyrábí z kokosových ořechů kromě oboustranných motýlků také skládačky, přívěšky, náušnice
nebo tradiční ozdoby a misky.

Výroba oboustranných motýlků aktuálně probíhá na pěti místech v oblasti Berau.
© 2020 ZEED / David Vašina