line

PÁLAVA - ODPOČINKOVÁ ZÓNA V KRAJINĚ


Prvním cílem tohoto projektu bylo poukázat na problémy odpočinkových zón v krajině (jak s nimi pracujeme, jak je užíváme a jak nedokážeme využít jejich potenciál a možnosti). Druhý cíl - navrhnout plně funkční příklad pro unikátní a jedinečnou oblast, kterou je CHKO Pálava. Všechny části setu jsou navrženy speciálně pro tuto jedinečnou lokalitu, musí respektovat přírodu a nesmí ničit pocit a vzhled krajiny. Set klade důraz na přírodu samotnou, ale vytváří zajímavý detail a neruší místní atmosféru.

některé z variant setu
Použití lokálních zdrojů
Základní princip využívá vzrostlé stromy přímo v oblasti, které jsou určené k vykácení (do oblasti nepatří). Stromy jsou tedy pokáceny a přetvořeny na základní části mobiliáře. Odpadá tak nutnost jedno dřevo likvidovat a jiné kupovat a přivážet.

některé z variant setu
Minimum odpadu
Díky diagonálnímu řezu kmenu stromu vzniknou dva podobné kusy s neobvyklým tvarem, které mohou být lehce kombinovány, a dřevěný odpad je tedy minimální.část realizovaných prvků
Jednoduchá instalace
Instalace všech částí setu musí být kvůli terénu, omezením CHKO, možnostem zhotovitlů (a strojů) jednoduchá. Proto jsou prvky navrženy v jistém úhlu pohledu minimalisticky. Pálava - odpočinková zóna v krajině - byla část diplomové práce autora.
© 2020 ZEED / David Vašina